Willemse & Schoenmakers
advocaten
B.O.P.Z.

Wet  Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuis

Iedereen kan te maken krijgen met psychische of psychiatrische problemen. Soms kan iemand door deze problemen een gevaar vormen voor zichzelf  of voor zijn / haar omgeving. Dat kan leiden tot  gedwongen (spoed-)opname in een psychiatrische kliniek. Dit  kan op grond van de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

Een  gedwongen opname is zeer ingrijpend voor zowel de patiënt als voor zijn / haar familie. Voordat de rechter definitief besluit  of gedwongen opname nodig  is, hebben partijen de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen.   De juridische bijstand is gratis voor de patiënt.

Terug naar rechtsgebieden

hamer10