Willemse & Schoenmakers
advocaten
Willemse & Schoenmakers advocaten vindt dat rechtsbijstand bereikbaar moet blijven voor iedere ondernemer en particulier.

Uurtarief of vaste prijsafspraak. Het is mogelijk om in diverse zaken vooraf prijsafspraken te maken afhankelijk van de hoeveelheid werk. Indien dat niet mogelijk is dan werken wij met vaste uurtarieven. Vooraf wordt u zorgvuldig geïnformeerd en worden de afspraken die wij met u maken schriftelijk vastgelegd. Gefinancierde rechtshulp particulieren (toevoeging particulieren)

Willemse & Schoenmakers advocaten werkt voor particulieren op basis van gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand, de instantie voor de gefinancierde rechtshulp voor particulieren , betaalt in het geval u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt de vergoeding voor de advocaatskosten rechtstreeks aan de advocaat. Wanneer uw advocaat aan u wordt toegevoegd (toevoeging) betaalt u een bedrag als “eigen bijdrage” aan uw advocaat.
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.
Informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u op http://www.rvr.org/.

Kosten advocaat verhaalbaar
Indien er een partij aansprakelijk is voor de door hem/haar veroorzaakte schade kunnen de kosten van de advocaat vaak ook (bijna) geheel op de aansprakelijke partij of diens verzekeraar worden verhaald.

Griffierecht / proceskosten
Indien er een procedure gevolgd moet worden , worden er griffierechten in rekening gebracht.
Op www.rechtspraak.nl kunt u de actuele griffierechten vinden.
De partij die een procedure verliest kan door de rechter in de proceskosten van de procedure worden veroordeeld. U kunt hier ook informatie op vinden op http://www.rechtspraak.nl/ en daar door te linken naar rechter en naar kostenveroordeling.