Willemse & Schoenmakers
advocaten
Asiel-  en Vreemdelingen recht

Asielrecht

Willemse & Schoenmakers advocaten  zet zich in voor vluchtelingen. Een vluchteling is iemand die in eigen land vrees voor vervolging. Iemand die nog niet erkend is als vluchteling wordt een
asielzoeker genoemd.
Willemse & Schoenmakers advocaten staat asielzoekers bij gedurende hun asielprocedure.
Op verzoek kan Willemse & Schoenmakers advocaten ook een procedure overnemen van een andere advocaat of een second opinion uitvoeren.

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een veelomvattend rechtsgebied.  Willemse & Schoenmakers advocaten is actief op o.a. het gebied van de  gezinsherenigingen en procedures vreemdelingen bewaring maar ook op het terrein van het naturalisatie recht.

Terug naar rechtsgebieden

asiel2