Willemse & Schoenmakers
advocaten

Wilt u de regie in eigen hand houden en zelf in overleg met uw wederpartij uw conflict oplossen ?

Dan is mediation misschien iets voor u.mediation-pic-1

Mr. G.P.G. Willemse-Schoenmakers is opgeleid als mediator en begeleidt u graag in het proces naar een oplossing die door beide partijen gedragen wordt.

Hoe gaat dit in zijn werk ?
De mediator is neutraal en onpartijdig . U gaat onder de deskundige begeleiding van de mediator in gesprek met elkaar .
Voorafgaande aan de mediation wordt een mediation overeenkomst gesloten . Hierin is onder meer opgenomen dat hetgeen in de mediation wordt besproken niet met derden wordt gedeeld ( de geheimhoudingsplicht ).
Samen met de mediator bepaalt u de agenda van de bijeenkomsten. Als er een oplossing van het conflict wordt bereikt kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld waarin alle afspraken worden vastgelegd.

Hoe lang duurt het?
Een mediationtraject gaat sneller dan procederen bij de rechtbank.
Soms kan met een enkele bijeenkomst al een oplossing worden bewerkstelligd. In andere gevallen kan het langer duren . De bijeenkomsten worden echter in overleg met u ingepland zodat u altijd zelf de regie heeft over de duur van het traject dat doorgaans niet langer dan 2 tot 4 maanden zal duren.

Voor welke conflicten kan ik een mediator inschakelen?
Mediation kan een oplossing zijn zowel in particuliere als zakelijke geschillen. Gedacht kan worden aan geschillen tussen buren , problemen tussen werkgever en werknemer, problemen op het terrein van het familierecht etc.

Echtscheidingsmediation:
Een echtscheiding is een emotioneel complex proces . Daarnaast moet u allerlei zaken met elkaar regelen. Wat gebeurt er met de echtelijke woning ? Hoe gaan we bezittingen en schulden verdelen? Moet er alimentatie worden vastgesteld ? etc. Als u minderjarige kinderen heeft moet er een ouderschapsplan worden gemaakt.
Vanaf nu kunt u uw echtscheiding middels mediation bij ons laten regelen. Ook de juridische procedure wordt door ons afgewikkeld. U hoeft daarvoor dus niet naar een ander adres. |
Indien nodig en door u gewenst, maken gesprekken met uw minderjarige kinderen, onderdeel uit van het mediationtraject.

Wat kost het?
Wij hanteren concurerende uurtarieven op maat, d.w.z. afhankelijk van uw situatie en de aard van het conflict.
Informeert U hier gerust naar.